Aktuálne informácie

III.A,, III.B - harmonogram k záverečným skúškam

III.A - harmonogram

07.06.2019 Hodnotiaca porada pre III.A a III.B

Kurz na ochranu života a zdravia III.A a III.B, 7:50 hod - nástup, Turistické oblečenie, obuv, pitný režim


10.06.2019 -  Overenie vedomostí z tematických celkov na OV III.A OV - 7:50 hod – nástup na dvore


11.06.2019 - Overenie vedomostí z tematických celkov na OV III.A OV - 7:00 hod – nástup na dvore

12.06.2019 - 14.06.2019
Študijné voľno na prípravu na záverečné skúšky,vybaviť všetky podlžnosti so školou v zmysle výstupného listu žiaka


17.06.2019 - Písomná časť Záverečnej skúšky Učebne U 301, U 303, U 304, U 307
7:30 hod – nástup na chodbe 2. poschodie v oblekoch


18.06.2019 -  Praktická časť Záverečnej skúšky
Učebňa U 301,Ako OV - 7:00 hod – nástup na dvore v čistých a neotrhaných montérkach


19.06.2019 - Ústna časť záverečnej skúšky Učebne U 301, U 303, U 304, U 307
7:30 hod – nástup na chodbe 2. poschodie v oblekoch


21.06.2019 -  Vyradenie absolventov III. ročníkov Mestský úrad Tvrdošín – Sobášna sála
Začiatok 9:00 presne!!!

 

- Výstupný list žiaka –
- Komisionálne skúšky za III. Ročník UO doručiť žiadosť na sekretariát