Aktuálne informácie

Európsky deň jazykov úplne inak!

Aj naša škola sa dočkala septembrovej aktivity ku Európskemu dňu jazykov, ale u nás bude realizovaný v netradičnom šate! Túto našu aktivitu sme prepojili s Dňom zdravej výživy a Medzinárdným dňom tolerancie, budeme multikultúrni!

Na úvodnom stretnutí si porozprávame si o zdravej životospráve,
objasníme si pojmy ako multikulturalizmus, in/toleranica, rasizmus, xenofóbia,
antisemitizmus, ...
Priblížime si zvyky a obyčaje v krajinách (tradičné sviatky), zblížime sa kultúrne,
ochutnáme tradičné jedlá krajín v zdravej verzii,
v každej krajina nás budú čakať rôzne aktivity – jazykové hlavolamy, nová slovná zásoba, kvízy, ukážky tradičných odevov, remesiel...priblížime si čaro krajín a tak sa budeme motivovať k učeniu sa cudzích jazykov. 

Cieľom aktivity ja zaujímavejšou formou priblížiť európske krajiny, priblížiť sa mentálne na úroveň tak potrebnej tolerancie, niečo nové sa dozvedieť, zdravo maškrtiť a najmä užiť si tento deň! Veľmi sa tešíme!