Aktuálne informácie

Spomíname

Spomíname na kolegov, ktorí nás opustili, ale ostali v našich SRDCIACH


Ing. Ján Vorčák, PhDr.

Mgr. Erika Regulyová

Bc. Stanislav Štiťák

Bc. Andrej Bránický

Mgr. Zdenka Ďuranová