Aktuálne informácie

Buď zodpovedný vodič- neohrozuj svoj život, ani život ostatných účastníkov premávky

Dňa 11.11.2019 sa uskutočnila prednáška o dopravnej zodpovednosti. Prednášajúci bol kpt. Tibor Šándor z okresného veliteľstva polície v Dolnom Kubín . Poukázal na niektoré problémy v doprave, na priestupky, ktorých sa dopúšťajú hlavne mladí vodiči. Zároveň pustil filmové ukážky zamerané na danú problematiku. Prednášky sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka.