Aktuálne informácie

Svet lásku má

+++

Požehnané

Vianočné sviatky,

plné pokoja,

lásky,

radosti

v kruhu najbližších

Vám všetkým,

zamestnancom,

žiakom,

bývalým zamestnancom,

bývalým žiakom,

ich rodinným príslušníkom,

spolupracujúcim firmám,

všetkým našim priaznivcom,

praje SOŠ lesnícka Tvrdošín

+++++

+++++

+++++