Aktuálne informácie

Prajeme šťastný Nový rok 2019

Všetkým zamestnancom, žiakom školy a všetkým našim priaznivcom prajeme šťastný Nový rok 2019.