Aktuálne informácie

značka HUSQVARNA

Dňa 14. 02. 2019 sa v našej škole prezentovala firma Husqvarna. Prednášky sa zúčastnili žiaci III.C, II.C, II.A triedy. O novinkách v oblasti konštrukcie a údržby motorových píl značky Husquarna žiakov informoval zástupca firmy pán Ing. J. Vorlíček. Žiaci videli konštrukciu píly nielen prostredníctvom obrázkov, ale jednotlivé konštrukčné prvky videli a ohmatali si aj v reálnej podobe. Mali možnosť pýtať sa odborníka na význam jednotlivých konštrukčných prvkov, povedať svoj názor z praxe, mali možnosť dozvedieť sa všetko o údržbe. Okrem celého výrobného programu motorových píl a ich využitia, sa žiaci oboznámili aj s doplnkovým výrobným programom pre záhradníctvo a ponukou osobných ochranných pracovných prostriedkov.
Na záver, na školskom dvore, mali možnosť vyskúšať si prácu s jednotlivými druhmi píl na trenažéri.

Ďakujeme zástupcovi firmy p. Ing. J. Vorlíčkovi za výbornú odbornú a obohacujúcu prednášku.

 


51760167_2221940848064327_1033212068758552576_n.jpg51968858_2221948518063560_5167784910601060352_n.jpg52173624_2221940791397666_1377604609798832128_n.jpg52319850_2221942401397505_8123626591059181568_n.jpg52592628_2221941584730920_8129854083184984064_n.jpg