Aktuálne informácie

exkurzia v podniku Semenoles Liptovský Hrádok

Dňa 13. 03. 2019 žiaci III.A triedy a II.C triedy sa zúčastnili exkurzie v štátnom podniku SEMENOLES zameranom na lúštenie a uskladnenie plodov a semien lesných drevín. Žiaci sa oboznámili s technológiou sušenia,  lúštenia, čistenia a triedenia semenien. Oboznámili sa s technickým vybavením podniku, podmienkami uskladnenia jednotlivých druhov semiein lesných drevín a s predsejbovou úpravou drevín.


IMG_0781.JPEGIMG_0797.JPEGIMG_0813.JPEG