Aktuálne informácie

Erasmus+ Šternberg pre odbor mechanik strojov a zariadení

V dňoch 10.2.2019 až 22.2 2019 sa piati študenti SOŠ lesníckej s pánom Ing. P. Záchemským zúčastnili stáže v ČR na SOŠ lesníctva a stojárstva v Šternberku. Študenti získavali potrebné znalosti a zručnosti v oblasti programovania CNC frézky a sústruhu s použitím CAD/CAM systémov. Odborná stáž bola jednoznačne prínosom pre rozšírenie odborných znalostí študijného odboru mechanik strojov a zariadení. Žiaci sa oboznámili aj s regiónom Moravy, s pamätihodnosťami mesta Olomouc a Šternberk .


P2121756.JPGP2131762.JPGP2141770.JPGP2161773.JPGP2161774.JPGP2181779.JPGP2181781.JPGP2201798.JPGP2191787.JPGP2191788.JPGP2201793.JPGP2201794.JPGP2201795.JPGP2201810.JPGP2201811.JPG