Aktuálne informácie

exkurzia vo firme Javys a.s.

Exkurzia vo firme JAVYS a. s.
Dňa 13.marca 2019 sa žiaci I.A a I.C zúčastnili odbornej exkurzie vo firme JAVYS a. s. ( Jadrová a vyraďovacia spoločnosť )

v Mochovciach, kde sa vykonáva likvidácia jadrového odpadu. Boli premietnuté výukové filmy, ukážky ako firma pracuje a s akými materiálmi sa stretávajú.


Vízia spoločnosti
Firma Javys je spoločnosť, ktorá sa svojimi aktivitami podieľa na energetickej bezpečnosti Slovenska s významným postavením v stredoeurópskom regióne. Zodpovedne a kompetentne zabezpečuje záverečnú časť jadrovej energetiky s dôrazom na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia. Svojimi aktivitami a podnikateľskými zámermi zachováva a zvyšuje finančnú prosperitu a ekonomickú stabilitu spoločnosti.

Poslanie spoločnosti:


> Prevádzkovanie, udržiavanie a vyraďovanie jadrových zariadení.

 

> Nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a realizácia prepráv VJP.

 

> Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a realizácia prepráv RAO, IRAO a ZRAM.

 

 IMG_1103.JPGIMG_1104.JPGIMG_1105.JPGIMG_1106.JPGIMG_1107.JPG