Aktuálne informácie

Žiaci základných škôl, tešíme sa na Vás

Ponúkame Vám do pozornosti štvorročné odbory:

mechanik strojov a zariadení

mechanizácia poľnohospodárstva


Príďte medzi nás