Aktuálne informácie

Účelové cvičenie

Dňa 1.10.2019 sa žiaci I.A a II.A triedy zúčastnili účelového cvičenia. Trasa účelového cvičenia bola zvolená v Roháčoch okolo Roháčskych plies a vodopádu. Žiaci okrem povinnej náplne účelového cvičenia mali možnosť kochať sa krásou Roháčov a spoločnou akciou utužiť kolektív. V neposlednom rade bola naša exkurzia krásami roháčskej prírody jednou zo sprievodných aktivít Akčného plánu boja proti drogám v rámci prevencie sociáno-patologických javov.


PA011898.JPGPA011899.JPGPA011900.JPGPA011902.JPGPA011903.JPGPA011904.JPGPA011905.JPG