Aktuálne informácie

Deň Európy

EUROPE DIRECT TRSTENÁ
Informačné centrum EUROPE DIRECT Trstená patrí do celoeurópskej siete informačných centier pod jednotným názvom EUROPE DIRECT. Prevádzkovateľom tohto informačného centra je občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, ktoré uspelo v projektovej výzve vyhlásenej Európskou komisiou. Našim poslaním je približovať Európsku úniu čo najbližšie k ľuďom nášho regiónu a zapájať ich do európskych tém. Jednou z aktivít je Trees for Europe, čiže stromy pre Európu, do ktorej sa zapojila naša škola. Možno je pre vás zaujímavým faktom, že do výzvy Trees for Europe sa zapojilo cca 100 škôl a organizácií po celom svete a zo Slovenska sme len my. Takže veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu.


IMG_9054.JPGIMG_20190509_085028.jpgIMG_20190509_085809.jpgIMG_20190509_091622.jpgIMG_20190509_091711.jpgIMG_20190509_092353.jpg