Aktuálne informácie

Deň otvorených dverí

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 08.10. 2019


Riaditeľ školy pozýva žiakov deviatych ročníkov, výchovných poradcov, vyučujúcich, rodičov žiakov a ostatných záujemcov na:
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
ktorý sa uskutoční 8. októbra 2019
od 09.00 do 13.00 hodiny
v priestoroch školy a odborných dielňach.

Cieľom akcie je:

• informovať o študijných a učebných odboroch na škole,
• ukázať priestory na teoretické vyučovanie,
• ukázať priestory na praktické vyučovanie,
• ukážka práce lesnej techniky,
• možnosť zasúťažiť si,
• možnosť získať informácie od žiakov našej školy,
• získať informácie o živote na škole- krúžky, exkurzie, kultúrne a športové podujatia, projekty a výmenné stáže žiakov.

V prípade nevyhovujúceho termínu nás môžete navštíviť v inom termíne.