Aktuálne informácie

Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

 

Po odznení hymny Slovenskej republiky na školskom dvore za účasti pána podpredsedu ŽSK Igora Janckulíka, pán riaditeľ školy srdečne privítal všetkých študentov, predovšetkým prvákov, rodičov, nových kolegov a pedagogický zbor. Žiakom školy a pedagogickému zboru sa prihovoril podpredseda ŽSK a poprial šťastný začiatok školského roka, veľa sily a elánu, zároveň poďakoval za pomoc pri odstraňovaní náletových drevín a presvetľovaní Slanického ostrova.

Po odznení slávnostných príhovorov, sa študenti v sprievode triednych učiteľov odobrali do svojich tried, aby mohli začať prvý školský deň triednickou hodinou.

Čaká nás 10 mesiacov práce, noví kamaráti, nové priateľstvá, zaujímavé aktivity a vôbec- všetko to, čo k životu v škole patrí. Nech je teda tento rok pre všetkých pohodový a úspešný.


69443145_2351784098413334_8097119805254926336_n.jpg69639751_2351784118413332_7118243719945388032_n.jpg69815869_2351784225079988_7179592040664006656_n.jpg