Aktuálne informácie

Oznam o otvorení kurzu poľovníctva

Slovenská poľovnícka komora
organizačná zložka
Obvodná poľovnícka komora Tvrdošín

Medvedzie 135, 02744 Tvrdošín

V Tvrdošíne 24.09.2019

O Z N A M

Obvodná poľovnícka komora v Tvrdošíne v spolupráci so Strednou odbornou školou lesníckou v Tvrdošíne

oznamuje študentom školy, že pripravuje kurz z poľovníctva.

Úspešní absolventi kurzu získajú poľovný lístok pre občana Slovenskej republiky a po absolvovaní tzv. doplnkovej skúšky z poľovníctva aj právo na držanie dlhej zbrane na poľovné účely. Kurzu sa môžu zúčastniť záujemcovia po dovŕšení veku 16 rokov.

Záujemcovia získajú bližšie informácie v sídle OPK Tvrdošín, v budove SOŠL na druhom poschodí č. 206, vedľa trenažéra.

 

Jozef Kováč
Vedúci kancelárie
OPK Tvrdošín