Aktuálne informácie

Literárna a výtvarná súťaž "Môj starý rodič a ja "

Riaditeľ SOŠ lesníckej vyhlasuje

literárnu a výtvarnú súťaž na tému


Môj starý rodič a ja

 

Kreslite, maľujte, najmä tvorte, kreativite sa medze nekladú, všetky Vaše príspevky doručte p.uč. Šiškovej do 22. októbra 2019.
Literárnu tvorbu môžete poslať prostredníctvom Facebooku, mailom, resp. doručiť do zborovne. Tešíme sa!
Príspevky vyhodnotíme v literárnej a výtvarnej súťaži samostatne.