Aktuálne informácie

Filmové predstavenie: Kto je ďalší?

Dňa 18. 09. 2019 sa žiaci I.C, I.B, I,A, II.A, III.B triedy zúčastnili filmového predstavenia" Kto je ďalší" zameraného na problematiku kyberšikany a jej dopadov.