Aktuálne informácie

Celoslovenská súťaž BOZP

Celoštátne kolo súťaže Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci


V dňoch 16. a 17. apríla sa v Tatranskej Lomnici uskutočnil 45. ročník súťaže BOZP žiakov SOŠ. Súťaž bola pod záštitou ministerky školstva, ministra dopravy a ministra sociálnej práce a rodiny. Zúčastnilo sa 16 škôl. Našu školu reprezentovali Pavol Jančich ( II.B), Anton Durčák (I.C) a Mário Poláčik ( I.C). Chlapci nedosiahli medailové miesta. Umiestnili sa v strede. Keďže na súťaži boli po prvý krát, je šanca, že na rok budú úspešnejší. Mali možnosť overiť si svoje vedomosti a vidieť krásne Tatry - ako pre nich- zaliate slnkom. Ďakujeme im za reprezentáciu.


IMG_1162.JPGIMG_1163.JPG