Aktuálne informácie

Súťaž BOZP Prešov

Celoštátne kolo súťaže Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

V dňoch 26.apríla sa v Prešove uskutočnil 2. ročník celoštátnej súťaže BOZP pre žiakov stredných odborných škôl s názvom ,,Bezpečné dni v práci“. Súťaž prebiehala v štyroch kolách – test , obrázok o porušení BOZP, prvá pomoc v skupinách a test  jednotlivcov. Našu školu reprezentovali:

 Michal Medvecký  II.B

 Pavol Jančich II.B

 Andrej Kubica I.C

Súťaže sa zúčastnilo 10 stredných odborných škôl. Celkovým víťazom sa stala SOŠ technická Prešov. Naši žiaci sa umiestnili v strede. Za vzornú reprezentáciu im patrí poďakovanie.


0bb568eb-b5d4-464c-a006-3756296a1bb0.JPG3c52fbab-3684-417a-a6df-b7398bcb6fbb.JPG195f9ad9-4b3d-491c-a8f3-4a59ba2ebc34.JPGa7cd0430-9052-4a4f-9485-7126c1b5c7cf.JPG