Aktuálne informácie

Vianočná akadémia 2019

Vianočná akadémia
Predvianočný čas očakávania sme si už tradične mohli spestriť Vianočnou akadémiou, ktorú
pre nás pripravili naši študenti pod vedením pedagógov Mgr. Júlie Šiškovej a Mgr. Ivety
Brišovej. Prítomní boli aj naši tiež už tradiční hostia z Centra sociálnych služieb v Tvrdošíne.
Vianočnú akadémiu slávnostným príhovorom otvoril riaditeľ školy Ing. Viliam Gerčák a
potom sa prezentovali naši študenti s hudobným, tanečným či slovesným umením. Každé
vystúpenie bolo jedinečné a krásne a určite všetci prítomní strávili posledný školský deň v
príjemnej atmosfére. S prítomnými sa vianočným prianím rozlúčil pán riaditeľ a dvaja
moderátori, ktorí nás aj celým programom sprevádzali.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým účinkujúcim. Boli úžasní. Mali sme možnosť vidieť mnoho talentov.


DSC02279 - kópia.JPGDSC02284 - kópia.JPGDSC02285.JPGDSC02287.JPGDSC02305.JPGDSC02307.JPGDSC02308.JPGDSC02312.JPGDSC02324.JPGDSC02329.JPGDSC02343.JPGDSC02355.JPG