Aktuálne informácie

POZOR - OZNAM- Obvodná poľovnícka komora otvára kurz na prípravu skúšky z poľovníctva

Obvodná poľovnícka komora v spolupráci so Strednou odbornou školou lesníckou Tvrdošín pozýva záujemcou o kurz na prípravu, na skúšku z poľovníctva. Prvé stretnutie sa uskutoční 27. novembra 2019 o 15.00 hodine v priestoroch SOŠ lesníckej Tvrdošín, Medvedzie. Na úvodnom stretnutí sa oboznámite s podmienkami, ktoré musí splniť každý účastník kurzu, aby bol pripustený k záverečným skúškam z poľovníctva.