Aktuálne informácie

Imatrikulácia

Dňa 26.11.2019 sme na našej škole našich nováčikov, prvákov, previedli procesom imatrikulácie, prijali sme ich do cechu lesníckeho. Úvodného slova sa zhostil pán riaditeľ, ktorý pripomenul 30. výročie Nežnej revolúcie, ktorú sme v krátkom vstupe priblížili aj našim študentom. Pán riaditeľ vyhodnotil súťaže, ktoré prebehli na našej škole, ocenil študentov, ktorí sa zapojili nielen do súťaží, ale boli aktívni aj pri ich príprave.

Akcia to bola vskutku parádna, nesmela chýbať lesnícka hymna za zvukov heligónky, nejaká tá súťaž, aktivity. Ďakujem IV. C triede za organizáciu a výbornú atmosféru!