Aktuálne informácie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 20. júna 2019 nás náhle a bez rozlúčky opustil náš drahý kolega Bc.Andrej Bránický vo veku nedožitých 38 rokov.

S hlbokým zármutkom oznamujeme,

že dňa 20. júna 2019 nás náhle a bez rozlúčky opustil

náš drahý kolega Bc.Andrej Bránický vo veku nedožitých 38 rokov.

Rozlúčka zo zosnulým bude v Dolnom Štefanove

23.6.2019 v nedeľu o 15.00.