Aktuálne informácie

Príjme do pracovného pomeru upratovačku

Voľné pracovné miesto
Riaditeľ školy v zmysle § 6 Zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

o z n a m u j e,

že SOŠ lesnícka Tvrdošín príjme od 01.08.2019 do pracovného pomeru

upratovačku

Požiadavky:

• Bezúhonnosť
• Zdravotná spôsobilosť


Uchádzači o pracovné miesto doručia na adresu školy poštou alebo osobne:
1) Žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi
2) Profesijný životopis
3) Súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania.
Záujemcovia budú pozvaní na výberové konanie.


V Tvrdošíne 28.06.2019


Ing. Viliam Gerčák
riaditeľ školyKontakt: Stredná odborná škola lesnícka
Medvedzie 135
027 44 Tvrdošín
Telefón: 043/5309311
soultv@soultv.sk