Aktuálne informácie

Oceňovanie žiakov Žilinského samosprávneho kraja, ocenenie Š. Kukuca zo IV.C

Dňa 7.11. 2018 sa uskutočnilo v Dolnom Kubíne slávnostné oceňovanie žiakov prednostom Okresného úradu Žilina Michalom Lavríkom a za účasti ministreky školstva Martiny Lubyovej pri príležitosti Medzinárodného dňa študenstva. Ocenených bolo 21 žiakov. Jedným z nich bol náš žiak IV.C triedy Šimon Kukuc.

Šimon Kukuc, žiak štvrtého  ročníka študijného odboru Operátor lesnej techniky, ktorý počas celej doby štúdia dosahuje výborné študijné výsledky a s priemerom známok 1,29 za uvedené obdobie sa radí medzi najlepších žiakov školy.

Svedomito a vzorne si plní povinnosti v procese teoretickej prípravy ako aj praktickej odbornej prípravy, počas ktorej je disciplinovaný, aktívny, rozvážny, používajúci bezpečné pracovné postupy.

Aktívne sa zapája do rôznych súťaží (strelecké, predpisy BOZP, drevorubačské), kde sa umiestňuje na popredných miestach a vystupovanie na stupne víťazov je mu dôverne známe.

Vzorná reprezentácia školy:
2017 – Celoslovenská súťaž žiakov Stredných odborných škôl z predpisov BOZP

            2. miesto
2018 – Oravský pohár – Drevorubač 2018, Vzdelávaním k profesionalite v kategórii žiaci 

            1. miesto
2018 – Majstrovstvá Českej republiky s medzinárodnou účasťou žiakov SOŠ s lesníckym

            zameraním Křivoklát 2018 - v jednotlivcoch 1. miesto


Je to veľmi milý a slušný mladý muž, ktorý môže byť vzorom nielen pre žiakov triedy a školy, ale aj všeobecne pre mladých ľudí.

 


DSC09275.jpg