Aktuálne informácie

Trinásta komnata

Dňa 16. novembra sa uskutočnilo kultúrne podujatie v kine Javor pod názvom Trinásta komnata. Zameraním výchovného koncertu bolo vyprovokovať účastníkov, aby sa zamysleli nad cenou vlastného života, nad trávením voľného času, nad zmyslom života. Koncertom protagonisti vyzývali chlapsky sa postaviť drogám, alkoholu, fajčeniu. Hudobná skupina hrala výborné, tematické pesničky, ktoré boli sprevádzané obrazom a hovoreným slovom. Ich piesne môžete nájsť na stránke www.letart.sk, odporúčame.