Aktuálne informácie

Návšteva divadla

Dňa 15. novembra sa uskutočnila návšteva divadelného predstavenia Triedny nepriateľ v mestskom divadle Žilina. Divadelná hra žiakov zaujala, lebo sa týkala študentského prostredia. Riešila v nej, ako sa zmení atmosféra v triede, keď vo štvrtom ročníku sa zmení triedny učiteľ. Za empatickú učiteľku žiaci dostali striktného, na pravidlá zameraného učiteľa.


IMG_1283.JPG