Aktuálne informácie

Oznam pre záujemcov o dennné nadstavbové štúdium

Riaditeľstvo SOŠL Tvrdošín oznamuje záujemcom o dennné nadstavbové štúdium,

že v školskom roku 2018/2019 plánuje otvoriť tieto dvojročné nadstavbové študijné odbory:


4521 L lesné hospodárstvo

4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva


Bližšie informácie k prijímaciemu konaniu poskytneme

na tel. čísle 043/5309311 prípadne prostredníctvom nášho chatu na facebooku.