Aktuálne informácie

Stáž vo Frídku Místku

Medzinárodná stáž ,v rámci programu Erasmus plus,v Strednej odbornej škole Frýdek Místek

Program Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť časť svojho vzdelávania či odbornej prípravy v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.
V dňoch 7. až 20.10 2018 sa piati žiaci 3. ročníka SOŠ-lesníckej v Tvrdošíne učebného odboru agromechanizátor - opravár s doprovodom Ing. Košovana a Bc. Kráľa zúčastnili zahraničnej stáže v partnerskej škole vo Frýdku Místku v ČR. Žiaci sa doobeda zúčastňovali odborného výcviku a vo voľnom čase spoznávali kultúru ,krajinu, jazyk, ľudí a rôzne zaujímavosti Moravskosliezkého kraja. Tiež navštívili a spoznávali banícke mesto Ostravu. Hlavne dolnú oblasť Vítkovíc, známu výrobou ocele. Počas odborného výcviku v partnerskej škole vybraná skupina žiakov absolvovala kurz na obsluhu a údržbu kombajnu, ktorý ukončili písomnou aj praktickou skúškou. Bolo im vydané osvedčenie, ktoré ich oprávňuje riadiť a vykonávať práce na kombajne. Tiež absolvovali odborný výcvik zameraný na diagnostiku a opravy motorov ,hydraulickej sústavy poľnohospodárskych traktorov.
Absolvovali odborný výcvik v kováčskej dielni kde ich majster Metz zasvätil do tajov kováčskeho remesla formovania a tepelného spracovania ocelí .Privoňali k remeslu ktoré je odjakživa spojené s poľnohospodárstvom a opravárenstvom poľnohospodárskej techniky. Na záver učebné výsledky našich žiakov počas stáže hodnotili majstri OV a tiež pán Hovjacký vedúci učiteľ partnerskej školy . Konštatoval že bol spokojný s našimi žiakmi s ich prístupom ku svojim povinnostiam, usilovnosťou , disciplínou a že nám takých žiakov zo záujmom o svoj odbor praje čo najviac. Žiaci na záver stáže prevzali z rúk Mgr. Hovjackého oprávnenie na obsluhu kombajnu. Tiež získajú certifikát s uvedením rozsahu vykonanej prípravy žiaka a jeho hodnotením a doklad Europass Mobilita, ktorý vydá MŠŠaV SR.
Stáž žiakov bola prínosom pre rozšírenie odborných kompetencií žiakov v profesijnom odbornom profile žiaka. Žiaci získali množstvo vedomostí a praktických zručností ktoré im umožnia lepšie sa uplatniť na trhu práce nielen doma ale aj v zahraničí. Toto je vlastne cieľom programu ,,Erasmus +“.


Autor: Bc. Kráľ


IMG_8083.JPGIMG_8085.JPGIMG_8100.JPGIMG_8110.JPGIMG_8123.JPGIMG_8128.JPGIMG_8130.JPG