Aktuálne informácie

Súťaž usporiadaná ŽSK pri príležitosti 100. výročia Martinskej deklarácie

Súťaž sa konala v Žiline dňa 26.10. 2018. Zúčastnil sa jej Matej Fendek a Samuel Kázik zo IV.C triedy. Súťaž prebiehala formou testu, ktorý bol náročný. Pri pripravenom občerstvení žiaci čakali na vyhlásenie výsledkov. Vyhlásili prvých troch výhercov, medzi ktorými naši žiaci neboli. Ale napriek tomu si veľmi vážime ich snahu a chuť zmerať si sily v dejepisnej oblasti zo žiakmi gymnázií. Ďakujeme im za účasť.