Aktuálne informácie

Súťaž zručnosti žiakov poľnohospodárskych odborov

Dňa 18. októbra 2018 sme sa zúčastnili súťaže zručnosti poľnohospodárskych škôl v areáli SOŠ v Pruskom. Súťaž pozostávala z dvoch testov, kde sa overovali teoretické vedomosti a z jazdy zručnosti na univerzálnom kolesovom traktore. Bolo potrebné pripojiť vlečku, zvládnuť slalomovú dráhu a cúvať. Súťaže sa zúčastnilo 18 žiakov z 9 škôl. Našu školu reprezentovali žiaci zo IV.C odbor mechanizácia poľnohospodárstva Dominik Varga, Sebastián Vojtas. Za účasť a reprezentáciu školy im ďakujeme.