Aktuálne informácie

Prezentácia firmy STIHL

Dňa 25. 10. 2017 sa uskutočnila na našej škole prezentácia firmy STIHL. Žiaci lesníckych odborov mechanizátor lesnej výroby , operátor lesnej techniky spolu so žiakmi odboru mechanik opravár- lesné stroje a zariadenia boli oboznámený s novými trendmi v oblasti motorových píl a záhradnej techniky. Boli im predvedené názorné ukážky ako aj filmové ukážky z oblasti vývoja, použitia, údržby motorových píl. Ďakujeme firme STIHL za účasť a za sprostredkovanie nových vedomostí.