Aktuálne informácie

Poľnohospodári máte zelenú

 


Milí absolventi základných škôl!!!!

Poľnohospodárstvo má zelenú!!!!


Máte možnosť študovať u nás v 4- ročnom odbore

mechanizácia pôdohospodárstva


a 3- ročnom odbore

agromechanizátor, opravár


Tešíme sa na vás

a rovnako sa tešia naši družstevníci

- že príde nová generácia- ktorá bude jazdiť na novej technike