Aktuálne informácie

POZOR!!! POZOR!!! záujemcom o štvorročný odbor mechanizácia pôdohospodárstva

Milí žiaci základných škôl


pre šk. rok 2019/20

bude voľných 17 miest pre odbor

mechanizácia pôdohospodárstva


Čo sa v ňom naučíte?

obsluhu, údržbu, opravy strojov a prívesného náradia používaných v poľnohospodárstve,

dostanete základy rastlinnej a živočíšnej výroby,

veľa oprávnení:

osobné auto,

traktor,

hydraulická ruka,

zváračské oprávnenie, 

motorová píla,

cez projekt Erasmus+ oprávnenie na kombajn- žací stroj.


Čo je výhodou školy?

Sme malá škola s rodinnou atmosférou,

prax sa vykonáva na poľnohospodárskych družstvách,

každý záujemca o výmennú stáž sa jej zúčastní,

škola poriada veľa súťaží, odborných exkurzií,

kultúrnych podujatí.


Tešíme sa na Vás!!!