Aktuálne informácie

Oznam - zmena rozvrhu hodín

Oznamujeme žiakom všetkých tried SOŠL v Tvrdošíne,  že od 2.10.2017 došlo k zmene v rozvrhu hodín.  Aktuálny rozvrh hodín nájdete v elektronickej žiackej knižke po prihlásení sa na stranke www.sosltv.edupage.org