Aktuálne informácie

NAJLEPŠÍ ŽIACI V DRUHOM POLROKU šk. roka 2016/2017

NAJLEPŠÍ ŽIACI V DRUHOM POLROKU šk. roka 2016/2017
V PROSPECHU


trieda meno a priezvisko priemer


I.A- Damián Jaššák -1,55
I.B- Marek Staš -1,38
I.C -Dominik Belicaj- 1,31
II.A -Blažej Buľák -1,27
II.B -Matej Hradský -1,85
II.C- Andrej Škumát- 1,0
III.A- Filip Florek- 1,44
III.B- Michal Gostík -1,44
III.C -Adam Veselovský -1,0
IV.C -Marek Vojtaššák- 1,0

 

V DOCHÁDZKE


trieda , meno a priezvisko , počet vymeškaných hodín


I.A -Matúš Kytaš- 35
I.B -Marek Staš- 0
I.C -Dominik Belicaj-0
II.A -Matúš Ľuba -1
II.B- Medvecký Filip -29
II.C -Samuel Kázik- 0
III.A -Dávid Záhumenský- 39
III.B -Ján Šprlák -2
III.C- Juraj Šimurda- 0
IV.C- Peter hutira -7

 


19601612_1893222394269509_4169735287703784916_n.jpg