Aktuálne informácie

Súťaž žiakov v anglickom jazyku

Počas mesiaca apríl prebehla v našej škole súťaž žiakov v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnili žiaci 1.B, 2.A, 1.C a 2.C triedy. Súťažiaci si počas 45-tich minút lámali hlavy nad písomnými úlohami z...
18.05.2017

Strelecké preteky

Dňa 14. mája 2017 sa uskutočnili strelecké preteky, ktoré organizovala Obchodná poľovnícka komora. Súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy.  Družstvo, ktoré tvorili žiaci Kukuc Šimon,Bieľak Róbert,...
16.05.2017

Oznam Deň lesov

Milí občania mesta Tvrdošín oznamujeme Vám, že Deň lesov sa uskutoční dňa 17.5.2017.
15.05.2017

Lúčenie maturantov pred odchodom na akademický týždeň

12.05.2017

Kurz na ochranu života a zdravia

Dňa 11.5.2017 sa žiaci II.C, III.A, III.B triedy zúčastnili kurzu na ochranu života a zdravia.
11.05.2017

Pozvánka na V. ročník Dňa lesov

Milí občania mesta Tvrdošínpozývame Vás na V. ročník DŇA LESOV,ktorý sa uskutoční dňa 16. mája 2017od 8.00 do 12.00 hod.na námestí mesta TvrdošínOrganizátori:STREDNÁ ODBORNÁ...
11.05.2017

Exkurzia v Zbernom dvore v Tvrdošíne

Dňa 9.5.2017 sa žiaci III.B triedy v sprievode Ing.J. Skonca zúčastnili odbornej exkurzie v Zbernom dvore technických služieb mesta Tvrdošín. Žiaci si mohli prezrieť spôsoby triedenia odpadu,lisovanie a skladovanie vytriedeného odpadu. Následne...
09.05.2017

Komterm Nižná - odborná exkurzia

Dňa 9.5.2017 sa žiaci I.B triedy - odborov MO a AGRO v sprievode Ing. P. Schnierera zúčastnili odbornej technickej  exkurzie kotolne KOMTERM v Nižnej. Pri prehliadke technických zaradení kotolne sa žiaci zoznámili s technológiou spaľovania drevenej...
09.05.2017