Aktuálne informácie

Oznam a pokyny k začiatku školského roka 2020/2021

O Z N A M Otvorenie školského roka 2020/2021 sa v SOŠ lesníckej Tvrdošín bude konať dňa 2.septembra 2020 ( streda ) so začiatkom o 8,00 hod. Žiaci sa sústredia v príslušných triedach podľa pokynov pedagogických...
25.08.2020

Prijmeme dvoch majstrov odbornej výchovy so zameraním na lesné hospodárstvo

Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín, Medvedzie I.135, 027 44 Tvrdošínprijme do pracovného pomeru:dvoch majstrov odbornej výchovy pre lesnícke činnosti v učebnom odbore mechanizátor lesnej výroby a...
06.07.2020

Prijmeme majstra odbornej výchovy so zameraním na strojárstvo

Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín, Medvedzie I.135, 027 44 Tvrdošín prijme do pracovného pomeru: majstra odbornej výchovy strojníckeho zamerania pre učebné odbory: Mechanik opravár pre...
06.07.2020

prijmeme učiteľa odborných predmetov so zameraním na lesné hospodárstvo

Voľné pracovné miesta Riaditeľ školy o z n a m u j e,že SOŠ lesnícka príjme od 01.09.2020 do pracovného pomeru:   učiteľa odborných predmetov so zameraním na lesné hospodárstvo Požiadavky:•...
06.07.2020

PRIANIE

Milí žiaci, milý pedagogický zbor, prajeme Vám príjemné prázdniny  
30.06.2020

NAJ žiak za II. polrok šk.roka 2019/2020

NAJ žiaciI.A Matúš Zvonár 1,44I.B Juraj Púček 1,33I.C Tomáš Uhliarik, Lukáš Šamaj 1,36II.A Martin Dreveňák 1,0II.C Sebestián Motýľ 1,56III.A Šimon Stelina, Michal Gluštík 1,56III.B...
30.06.2020

Kedy sa uvidíme?

Žiaci školy nastúpia do školy v dňoch  Pondelok 29.06.2020 – triedy I.A., I.B., I.C v čase od 8,00 hod.Utorok 30.06.2020 – triedy II.A., II.C., III.B. a III.C. v čase od 8,00 hod. s cieľom: odovzdania učebníc,...
18.06.2020

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania na nenaplnený počet miest

Voľné miesta pre školský rok 2020/2021 Číslo odboru- názov učebného odboru trojročného-  počet voľných miest 2466 H 04 mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia................... 14575 H...
08.06.2020