Aktuálne informácie

Rovesníci rovesníkom o problematike šikany a kyberšikany

Dňa 18.02. 2020 našu školu navštívili tri atraktívne dievčatá- študentky Strednej odbornej školy podnikania a služieb Námestovo, ktoré našim žiakom prvých ročníkov rozprávali o súčastnom...
18.02.2020

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 10.02.- 14.02. 2020 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili lyžiarskeho kurzu na Janovkách v Zuberci. Inštruktori učili lyžovať, zlepšovať techniku lyžovania. Bol to príjemný a užitočný týždeň, kde...
18.02.2020

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda na Strednej odbornej škole lesníckej Tvrdošín Termín konania: 28.01.2020 – oficiálny termín. Do Matematickej olympiády sme prihlásili žiakov: Skupina B: (žiaci 3. a 4. ročníka...
18.02.2020

Naj trieda, naj žiak- vyhodnotenie I. polroka šk. roka 2019/20

Tu sú výsledky: Prospech:I. miesto     I.C 1,90 II. miesto   II.C 1,96 III. miesto  I.B 1,98 Dochádzka: I.B       34,0 I.C       42,5 III.B    55,5 Žiaci s najlepším...
18.02.2020

Maturanti POZOR! VIDEO O MATURITE

  dovoľujeme si Vám dať do pozornosti novinku určenú pre maturantov, ktorej cieľom je sprostredkovať žiakom stredných škôl na Slovensku dôležité informácie o maturitnej skúške jednoduchou, im blízkou a...
04.02.2020

DOD Technická univerzita Zvolen

V utorok 28.1.2020 sme  navštívili Technickú univerzitu vo Zvolene, kde sa konal Deň otvorených dverí na lesníckej fakulte pre študentov odboru operátor lesnej techniky a zároveň  študenti študijného...
29.01.2020

Školská súťaž BOZP má výhercu

Dňa 22.01. 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže BOZP. Zúčastnili sa ho žiaci Tomáš Dopirák z III.C, Matej Knapík I.C, Mário Čupec II.C, Šimon Staš I.C. Víťazom sa stal Tomáš Dopirák z...
27.01.2020

Hodnotenie stredných odborných škôl- v ŽSK sme na 5. mieste

Hodnotenie stredných odborných škôlmimovládnou neziskovou organizáciou INEKO, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky...
20.01.2020