Aktuálne informácie

Spomíname so smútkom a vďačnosťou

Dňa 2. novembra si pripomíname pamiatku zosnulých.Spomíname so smútkom v duši a vďakov na našich kolegov, ktorí nás opustili  Mgr. Erika RegulyováIng. Janko Vorčák, PhD.Bc. Stanislav Štiťák
26.10.2018

Prezentácia firmy STIHL

Dňa 25. 10. 2017 sa uskutočnila na našej škole prezentácia firmy STIHL. Žiaci lesníckych odborov mechanizátor lesnej výroby , operátor lesnej techniky spolu so žiakmi odboru mechanik opravár- lesné stroje a zariadenia boli...
26.10.2018

Gratulujeme pani učiteľke Šiškovej

Dňa 24. 10 2018 sa pani učiteľke Mgr. Šiškovej narodil chlapček. Šťastným rodičom blahoželáme.
26.10.2018

Súťaž zručnosti žiakov poľnohospodárskych odborov

Dňa 18. októbra 2018 sme sa zúčastnili súťaže zručnosti poľnohospodárskych škôl v areáli SOŠ v Pruskom. Súťaž pozostávala z dvoch testov, kde sa overovali teoretické vedomosti a z jazdy zručnosti na...
26.10.2018

Finančná gramotnosť

Dňa 17.10. 2018 sa študenti III.C triedy zúčastnili prednášky pod názvom Finančná gramotnosť, ktorú prednášal p. Lehotský zo spoločnosti OVB.Študenti sa dozvedeli informácie ako naplánovať svoje...
19.10.2018

Okresné kolo vo futsale

Dňa 16.10.2018 sa uskutočnilo okresné kolo žiakov stredných škôl vo futsale. Turnaj sa hral v telocvični Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej. Za účasti štyroch stredných škôl sa hrali zápasy systémom...
19.10.2018

Prednáška - Finančná gramotnosť

Dňa 15.10. 2018 sa študenti 4.C triedy zúčastnili prednášky pod názvom Finančná gramotnosť, ktorú prednášal p. Lehotský zo spoločnosti OVB.Študenti sa dozvedeli nové informácie v súvislosti s...
15.10.2018

Projekt Erasmus + Nemecko

Boli sme v Nemecku na stáži v rámci projektu Erasmus+ od 23. októbra do 7. novembra 2018. Stáže sa zúčastnili piati žiaci triedy III.A odbor mechanizátor lesnej výroby. Firma, ktorá zabezpečovala našu prax a spoznávanie...
15.10.2018