Aktuálne informácie

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: Riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej Medvedzie 135, 027 44...

  OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline, ulica Komenského č. 48, na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej...
27.08.2018

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

Vážení študenti, slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019 bude dňa 3.9.2018 o 8. 00 hodine pred budovou školy.
27.08.2018

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 01/2018/OŠaŠ

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho krajač. 01/2018/OŠaŠ Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a...
06.07.2018

V prírode sa nenudíme - akcia našich študentov na internáte

Dňa 26.6.2018 sa žiaci školského internátu pri Spojenej škole Tvrdošín rozhodli vymeniť pohodlie školských lavíc za aktívny pohyb v malebnej prírode Oravského hája v obci Brezovica. Táto akcia sa...
04.07.2018

Medzinárodný nohejbalový turnaj v Českej republike

V dňoch 26.-27.6.2018 sa žiaci a pedagogickí zamestnanci našej školy po gesciou OZ Lesník a ZRPŠ zúčastnili medzinárodného nohejbalového turnaja v Českej republike v obci Bílá. V kategórii žiaci sme obsadili 6....
29.06.2018

Literárna exkurzia: Po stopách P. O. Hviezdoslava

V stredu 20. 6. 2018 prváci /1.B a 1.C/ v rámci literárnej exkurzie si to namierili doHviezdoslavovej Hájovne v Oravskej Polhore, kde je umiestnená expozícia literárneho dielaHájnikova žena. Študenti sa nechali unášať...
29.06.2018

Slávnostné vyradenie absolventov

Slávnostné vyradenie absolventovDňa 22.6.2018 sme sa v obradnej miestnosti Mestského úradu v Tvrdošíne rozlúčili s našou elitou, triedou III.A. Tento slávnostný moment povýšila aj prítomnosť...
25.06.2018

Slávnostné vyradenie maturantov

Slávnostné vyradenie maturantov, odovzdávanie maturitných vysvedčení, ocenenie tých najlepších vslávnostnej atmosfére ...V piatok 25. mája sa v priestoroch Mestského úradu v Tvrdošíne...
25.06.2018