Aktuálne informácie

Trinásta komnata

Dňa 16. novembra sa uskutočnilo kultúrne podujatie v kine Javor pod názvom Trinásta komnata. Zameraním výchovného koncertu bolo vyprovokovať účastníkov, aby sa zamysleli nad cenou vlastného života, nad trávením...
16.11.2018

Návšteva divadla

Dňa 15. novembra sa uskutočnila návšteva divadelného predstavenia Triedny nepriateľ v mestskom divadle Žilina. Divadelná hra žiakov zaujala, lebo sa týkala študentského prostredia. Riešila v nej, ako sa zmení atmosféra v...
16.11.2018

Oceňovanie žiakov Žilinského samosprávneho kraja, ocenenie Š. Kukuca zo IV.C

Dňa 7.11. 2018 sa uskutočnilo v Dolnom Kubíne slávnostné oceňovanie žiakov prednostom Okresného úradu Žilina Michalom Lavríkom a za účasti ministreky školstva Martiny Lubyovej pri príležitosti Medzinárodného dňa...
13.11.2018

Projekt EUROSCOLA 2019

Dňa 9.11.2018 žiaci SOŠ podnikania a služieb v Námestove, ktorých doprevádzala Ing. Eva Borovjáková, zrealizovali na našej škole projekt EUROSCOLA 2019.  V rámci projektu  zrealizovali niekoľko aktivít s...
12.11.2018

Protidrogový vlak

Dňa 8.11.2018 sa zastavil v našom meste protidrogový vlak. Po oznámení, že naši žiaci sa majú tejto akcie zúčastniť v odpoludňajších hodinách, prišlo trochu sklamanie. Nakoniec sa zúčastnilo viac ako 70...
09.11.2018

Silná ruka stredoškoláka

Dňa 8.11.2018 sa v telocvični SŠ Tvrdošín uskutočnilo oblastné kolo súťaže Silná ruka stredoškoláka. Študenti súťažili v rôznych váhových kategóriách. Našu školu...
09.11.2018

Zámer priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 03 2018

09.11.2018

Stužková slávnosť 26.10. 2018

Ďakujeme žiakom IV.C triedy za pozvanie na stužkovú slávnosť, ktorá sa konala 26.10. 2018. ďakujeme za pripravený program a zábavu. Prajeme im veľa úspechov na maturitnej skúške a v ďalšom živote.
06.11.2018