Aktuálne informácie

Prezentácia školy

Dňa 4.9.2017 sme hosťovali zahraničných študentov, vrámci hosťovania sa uskutočnila prezentácia školy pre 40 zahraničných študentov vo veku od 15 do 18 rokov. Zúčastnili sa študenti zo štátov – Taliansko,...
09.10.2017

Pozvánka na Deň otvorených dverí

09.10.2017

Okresné kolo v cezpoľnom behu

Dňa 28.9.2017 sa družstvo žiakov našej školy zúčastnilo okresného kola v cezpoľnom behu. Za pekného slnečného počasia na trati v Zuberci absolvovali kilometrový okruh krát , plus 500 metrov spolu 4,5 kilometra. Školu...
06.10.2017

Začíname s projektovou činnosťou!

03.10.2017

Oznam - zmena rozvrhu hodín

Oznamujeme žiakom všetkých tried SOŠL v Tvrdošíne,  že od 2.10.2017 došlo k zmene v rozvrhu hodín.  Aktuálny rozvrh hodín nájdete v elektronickej žiackej knižke po prihlásení sa na stranke...
29.09.2017

Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK č.03/2017/OŠaŠ

19.09.2017

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Začali sme veľmi optimisticky napriek pochmúrnemu počasiu, ktoré nechcelo dovoliť slnečným lúčom prehriať náš veľký deň.V úvodnom slove oboznámil pán riaditeľ našich zverencov s chodom a základnými...
06.09.2017

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 26.8.2017 nás opustila naša kolegynka Mgr. Erika Regulyová. Rozlúčka s našou drahou kolegyňou bude dňa 30.08.2017 o 14:30 hodine v Nižnej. Sladko spinkaj!
28.08.2017