Aktuálne informácie

značka HUSQVARNA

Dňa 14. 02. 2019 sa v našej škole prezentovala firma Husqvarna. Prednášky sa zúčastnili žiaci III.C, II.C, II.A triedy. O novinkách v oblasti konštrukcie a údržby motorových píl značky Husquarna žiakov informoval...
15.02.2019

Prednáška o trestnoprávnej zodpovednosti

Prednáška o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže a bezpečný internet sa konala dňa 7.2. 2019 v zasadačke školy. Prednášky sa zúčastnili triedy I.B a I.A. Prednášku viedol kapitán Mgr. Tibor...
08.02.2019

Výchovno- vyučovacie výsledky žiakov za prvý polrok školského roka 2018/19

Výsledky PORADIA TRIED V DOCHÁDZKE za prvý polrok 2018/20191. II.B 2. I.C3. I.B4. I.A5. II.A6. IV.C7. III.B8. II.C9. III.C10. III.A Výsledky PORADIA TRIED V PROSPECHU za prvý polrok 2018/20191. II.C 2. I.C3. I.B4. III.C5. II.B6. II.A7. IV.C8. I.A9....
05.02.2019

Poďakovanie žiakom a našim pánom majstrom za pomoc pri organizovaní pretekov psích záprahov v Zuberci

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska- preteky psích záprahov V Roháčoch sa vo víkendových dňoch 19. a 20. januára 2019 zišli nadšenci svojrázneho severského športu spolu so svojimi...
23.01.2019

Poľnohospodári máte zelenú

Baví Vás rozobrať a zložiť stroje? Baví Vás obsluhovať novú techniku? Tešíme sa na Vás, milí žiaci základných škôl. Poľnohospodárstvo potrebuje novú, mladú krv.
21.01.2019

Prajeme šťastný Nový rok 2019

Všetkým zamestnancom, žiakom školy a všetkým našim priaznivcom prajeme šťastný Nový rok 2019.
08.01.2019

Svet lásku má

+++ Požehnané Vianočné sviatky, plné pokoja, lásky, radosti v kruhu najbližších Vám všetkým, zamestnancom, žiakom, bývalým zamestnancom, bývalým žiakom, ich rodinným...
21.12.2018

Poľnohospodári máte zelenú

  Milí absolventi základných škôl!!!! Poľnohospodárstvo má zelenú!!!! Máte možnosť študovať u nás v 4- ročnom odbore mechanizácia pôdohospodárstva a 3- ročnom...
21.12.2018