Aktuálne informácie

Mobilitný projekt v Bzenci

V dňoch od 03. 11. do 16. 11. 2014 žiaci z 3.A triedy absolvovali mobilitný projekt na pôde Strednej školy gastronomie hotelnictva a lesnictva v Bzenci, ktorý bol zameraný na zvyšovanie ich odbornej a vedomostnej úrovne a kompetencií pri...
24.11.2014

Dokončili sme budovanie náučného chodníka o drevinách

SPLNENÝ SEN-alebo NÁUČNÝ CHODNÍK O DREVINÁCH A BIOMASE v meste TvrdošínSOŠ lesnícka Tvrdošín v rámci Enviroprojektu vybudovala v oddychovej zóne mesta náučný chodník, čím sme si...
17.11.2014

Odborná prednáška firmy STIHL

Dňa 18. novembra 2014 sa žiaci zúčastnili odbornej prednášky firmy STIHL, ktorá sa týkala motorových píl, nových trendov v konštrukcii, popis vývojových radov, využitia jednotlivých druhov píl v praxi....
13.11.2014

Žiaci pre žiakov- prednášky v rámci projektu Biomasa

Dňa 7. a 10. novembra žiaci- M. Durčák, Z.Srogoň III.C, J. Bartoš, D. Kostolňák, D. Jašurka, P. Dzurek, J. Buček IV.C, M. Glejtek, Vojtaššák, M. Chrenek II.C prezentovali spolužiakom zistené a spracované informácie o...
08.11.2014

Návšteva podujatia EKOTOPFILM 2014

Dňa 4. 11. 2014 sme sa zúčastnili na Medzinárodnom festivale filmov o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorého cieľom je environmentálna výchova prostredníctvom dokumentárnych a vzdelávacích filmov z celého sveta. Ďakujeme...
06.11.2014

Víťazi súťaže si prebrali svoje ceny

Prichádzame s vyhodnotením fotografickej súťaže POHYB MOJIMI OČAMI, ktorú sme si pre Vás pripravili v rámci projektu s Kiou za športom. Cieľom tejto aktivity bolo okrem zachytenia témy na podporu prezentácie a propagácie...
06.11.2014

Oslavy pri príležitosti 30. výročia založenia školy

Dňa 29.10. 2014 uskutočnila oslava tridsiateho výročia založenia našej školy. Slávnostný program sa konal v kine Javor za účasti žiakov, zamestnancov školy a pozvaných hostí. Slávnosť otvoril pán riaditeľ Ing. V....
30.10.2014

STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ IV. C

Dňa 24. 10. 2014 sa konala stužková slávnosť IV.C triedy. ďakujeme žiakom za pozvanie a pripravený program. Želáme im veľa úspechov na maturitnej skúške.
30.10.2014