Aktuálne informácie

Rozhodnutie riaditeľa školy o konaní 2.kola prijímacích pohovorov

Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne podľa §66 ods.7 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších odpisov

R O Z H O D O L

o konaní prijímacích skúšok v ďalšom termíne (II.kolo)na nenaplnený počet miest žiakov do tried prvého ročníka.

Prijímacie skúšky sa budú konať 17.6.2014 o 8.00 hodine.     

                                                                                                                       Ing. Viliam Gerčák

                                                                                                                               riaditeľ školy