Aktuálne informácie

FOTOSÚŤAŽ

Občianske združenie Lesník spolu s Kiou a nadáciou Pontis si pre Vás pripravili v rámci projektu S Kiou za športom fotografickú súťaž na tému POHYB MOJIMI OČAMI. Fotografická súťaž  je spojená s výrobou kalendára na školský rok 2014/2015 a tvorbou veľkoformátových panelov umiestnených v meste Tvrdošín a na pôde Strednej odbornej školy lesníckej Tvrdošín. 

 

Cieľ aktivity:

- zachytenie témy na podporu prezentácie a propagácie projektového zámeru “S Kiou za športom“ a regiónu Oravy.
- vedenie žiakov k zamysleniu a tvorivej práci tak, aby svojou výslednou prácou poukázali na prírodné dedičstvo svojho regiónu
-  budovanie vzťahu k prírode a podpora motivácie mladých ľudí chrániť prírodu
-  zmysluplné trávenie voľného času
-  spoznávanie krás regiónu Oravy

 

Pravidlá fotosúťaže:

- Témou fotografickej súťaže je “Pohyb mojimi očami“
- S účasťou v súťaži je spojené prihlásenie súťažných fotografií v digitálnej forme nahratím na e-mailovú stránku Strednej odbornej školy lesníckej Tvrdošín soultv@soultv.sk. s možnosťou vyhrať vecnú cenu a možnosť podieľať sa na tvorbe kalendára na školský rok 2014/2015.
- Predpísaný formát fotografie je min. 1024x768px. (.jpeg)
- Farebné prevedenie fotografie nie je stanovené.
- Registrácia: Každý súťažiaci môže prihlásiť najviac 5 fotografií v digitálnej forme zaslaním na e-mailovú adresu soultv@soultv.sk. Autor fotografie je povinný uviesť svoje meno a priezvisko, telefónne číslo, prípadne adresu bydliska.


Termín na registráciu:

Fotografie sa môžu prihlasovať  do 31.7.2014 v štyroch tematických kategóriách:
• Oravská príroda a ľudia
• Panoráma, fauna a flóra regiónu Oravy
• Hory a „outdoorové“ športy regiónu Oravy
• Humor v prírode Oravy


Vyhodnotenie súťaže:

Každá kategóriabude mať vyhlásené 3 miesta, ktoré vyberie odborná porota spolu s výsledkom web hlasovania širokej verejnosti na web stránke školy. Vybrané „víťazné“ fotografie budú tvoriť kalendár na školský rok 2014/2015. Ukončenie hlasovania sa uskutoční dňa 31. 8. 2014. Mená autorov víťazných fotografií budú zverejnené na stránke SOŠ L Tvrdošín a v časopise Zelená Krv.


Miesto a termín vyhodnotenia aktivity:

- Zverejnenie výsledkov fotosúťaže sa uskutoční na webovej stránke www.soultv.sk
- Širší výber z prihlásených fotografií bude tiež tvoriť projekt exteriérovej výstavy veľkoformátových fotografií na paneloch vyrobených žiakmi SOŠ L Tvrdošín. Exteriérová výstava bude otvorená verejnosti v dňoch 2. - 5. Septembra 2014 v areáli školy SOŠ L Tvrdošín, a tiež na Trojičnom námestí v meste Tvrdošín.

 

Ceny v súťaži:

- autori 12 vybraných fotografií sa budú podieľať na tvorbe kalendára s logom poskytovateľa grantu na školský rok 2014/2015.
- autori 12 vybraných fotografií získajú vecnú cenu.

 

Osobitné podmienky:

- Každý účastník, ktorý sa zapojí do súťaže, automaticky poskytne škole prehlásenie o tom, že súhlasí so zverejnením fotografie na prezenčné a propagačné účely SOŠ L Tvrdošín (tvorba kalendára).
- Zároveň každý účastník fotosúťaže súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely fotosúťaže.
- Účastníci fotosúťaže nemôžu požadovať cenu v inom rozsahu ako určil organizátor fotosúťaže.
- Organizátor fotosúťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá fotosúťaže, avšak všetky uskutočnené zmeny musí organizátor súťaže uverejniť na internetovej stránke školy.


fotosutaz nova.jpg