Aktuálne informácie

Účelové cvičenie

Dňa 10. 10. 2014 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili učelového cvičenia. Za pekného slnečného počasia žiaci absolvovali túru na Javorový vrch. Počas presunu vykonávali jednotlivé činnosti podľa vopred stanoveného...
15.10.2014

Burza povolaní v Trstenej

Zamestnanci a žiaci našej školy sa dňa 14. 10. 2014 zúčastnili podujatia Burza povolaní. V priestoroch Domu kultúry v Trstenej sa snažili rožšíriť informovanosť o našej škole a uľahčiť tak žiakom ZŠ...
15.10.2014

Divadelné predstavenie

Študenti tretieho a štvrtého ročníka sa dňa 8. 10. 2014 zúčastnili divadelného predstavenia Na skle maľované, ktoré sa stalo kultovým divadelným titulom poslednej tretiny 20. storočia. Zvláštna zmes...
09.10.2014

POZVÁNKA NA OSLAVY 30. VÝROČIA ŠKOLY

02.10.2014

EXKURZIA LIGNUMEXPO NITRA

Dňa 01.10. 2014 sme sa zúčastnili výstavy lesnej techniky, poľovníctva a strojov na obrábanie dreva. Exkurziu absolvovali žiaci II.C, III.B a spolu snimi sa exkurzie zúčastnili aj zástupcovia urbárskych spoločenstiev. Čo sme videli? O tom...
02.10.2014

DŇA 14.10. 2014 JE NA NAŠEJ ŠKOLE DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

RADI VÁS, ŽIACI ZÁKLADNÝCH ŠKôL, PRIVÍTAME v čase od 8:45 do 12:30 A ROVNAKO SA TEŠÍME NA NÁVŠTEVU BÝVALÝCH NAŠICH ABSOLVENTOV!!!
30.09.2014

Kurz na ochranu života a zdravia

V dňoch 24. - 26. 9. 2014 žiaci 3. ročníka absolvovali povinný 3-dňový kurz na ochranu života a zdravia. Prvý deň sme absolvovali túru na Babiu horu, kde žiaci pomohli vyniesť a osadiť tyče na vyznačenie zimnej turistickej trasy a cestou dole vyzbierali...
30.09.2014

Burza povolaní

Aj tento školský rok sa zamestnanci a žiaci našej školy zúčastnili na Burze povolaní, ktorá sa uskutočnila 17. septembra 2014 na Hviezdoslavom námestí v Námestove. Žiaci svojou zručnosťou predstavili SOŠ...
24.09.2014