Aktuálne informácie

Medzinárodný nohejbalový turnaj o pohár riaditeľa SOŠ lesníckej v Tvrdošíne

SOŠ lesnícka v Tvrdošíne zorganizovala v dňoch 22. - 23. mája 2014 Medzinárodný nohejbalový turnaj o pohár riaditeľa SOŠ. Turnaja sa zúčastnilo desať družstiev, z toho šesť bolo z Českej republiky. V dvoch...
26.05.2014

Rozhodnutie riaditeľa školy o konaní 2.kola prijímacích pohovorov

Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne podľa §66 ods.7 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších odpisov R O Z H O D O L o...
23.05.2014

Ponuka voľných miest v študijných a učebných odboroch

Vážení žiaci, ktorí nie ste umiestnení na žiadnej strednej škole, informujeme Vás o voľných miestach v študijných odboroch- štvorročných: 1. mechanizácia pôdohospodárstva2. operátor lesnej...
22.05.2014

Exkurzia - Osvienčim

Dňa 19. 05. 2014 sa naši žiaci zúčastnili odbornej exkurzie v poľskom meste Osvienčim, kde v rámci vyučovania dejepisu navštívili rozsiahly vyhladzovací tábor Auschwitz – Birkenau. Počas 3-hodinovej exkurzie si žiaci prezreli priestory...
20.05.2014

Anglický mesiac Apríl

Počas celého mesiaca Apríl sa naši študenti mohli zapojiť do súťaže ANGLIČTINA V MALÍČKU. Úlohou študentov bolo každý deň vypátrať otázku, ktorá bola ukrytá v areáli školy a...
19.05.2014

Deň lesov v podaní SOŠ lesníckej Tvrdošín a Lesného závodu Námestovo

Poznávanie stromov, pílenie dreva, meranie dreva, poznávanie vtákov, poznávanie škodlivých činiteľov, podkôrneho hmyzu, húb, ďalšie rôzne súťažné disciplíny a odmeny pre deti. Toto všetko si...
15.05.2014

Zoznam študentov prijatých do učebných odborov pre školský rok 2014-2015 v prvom kole

Zoznam študentov prijatých do učebných odborov pre školský rok 2014-2015 v prvom kole Učebný odbor 4524 H agromechanizátor, oprávar 1 Lenhart Miroslav 2 Kozák Dávid 3 Vojvoda Ján 4 Kabáč Jozef 5...
12.05.2014

40. ročník súťaže žiakov stredných škôl z predpisov BOZP

V dňoch 6. a 7. mája 2014 sa v Tatranskej Lomnici uskutočnila súťaž žiakov stredných škôl z predpisov BOZP. Naši žiaci v zložení Patrik Čierny (3.C), Michal Chrenek (1.C) a Adam Pienčak (2.C) sa tejto súťaže zúčastnili po...
12.05.2014