Aktuálne informácie

Usmernenie riaditeľa školy pre žiakov na obdobie prerušeného vyučovania prezenčnou formou. prerušeného...

Usmernenie riaditeľa školy pre žiakov na obdobie prerušeného vyučovania prezenčnou formou. Milí žiaci,Vzhľadom na existujúcu mimoriadnu situáciu v celej spoločnosti v súvislosti so šírením vírusu COVID – 19 a...
01.04.2020

Pozor! Oznam pre ŽIAKOV- začíname so samoštúdiom prostredníctvom Edupage

Na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach začíname od 16.03.2020 vyučovanie formou samoštúdia žiakov...
17.03.2020

Aktuálne informácie pre žiakov a zamestnancov školy

Riaditeľ školy týmto informuje zamestnancov školy, žiakov školy a ich zákonných zástupcov, ako aj návštevníkov našej webovej stránky o aktuálnom stave prijímaných opatrení k zamedzeniu...
13.03.2020

Pozor! Nebude prebiehať vyučovanie od 12.3. do 16.3.2020

V súvislosti s novým vývojom situácie na Slovensku riaditeľ SOŠ-L v Tvrdošíne oznamuje žiakom školy, že v dňoch  od 12.marca  do 16. marca  2020 nebude prebiehať  vyučovanie. Toto nariadenie vyplýva  z...
11.03.2020

Odborná prednáška na tému PRÍRODE BLÍZKE HOSPODÁRENIE V SMREČINÁCH

Dňa 04.03. 2020 sa uskutočnila v zasadačke školy odborná prednáška pre neštátnych majiteľov lesa a našich žiakov lesníckych odborov o Prírode blízkom hospodárení v smrečinách. Prednáška sa...
06.03.2020

Súťaž v anglickom jazyku „LET´S TEST YOUR ENGLISH“

Súťaž v anglickom jazyku „LET´S TEST YOUR ENGLISH“ na Strednej odbornej škole Tvrdošín Termín konania: 17.02.2020, 21.02.2020 – oficiálny termín.V tomto školskom roku sa konal už druhý ročník. Je to...
04.03.2020

Súťažili sme v Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

V dňoch 20.2-21.2. 2020 sa v Prešove uskutočnil 3. ročník celoštátnej súťaže BOZP pre žiakov stredných odborných škôl s názvom ,,Bezpečné dni v práci“. Súťaž prebiehala v štyroch...
24.02.2020

Družobná škola z Trutnova

Dňa 19.02. 2020 nás navštívili zástupci družobnej strednej odbornej školy Lesníckej akadémie Trutnov, ktorí ponúkajú každoročne našim absolventom možnosť pokračovať v štúdiu na ich škole s...
20.02.2020