Aktuálne informácie

Účelové cvičenie

Žiaci I.C, III.C, II.A, I.B sa počas maturitných skúšok zúčastnili účelového cvičenia. Po presune zo školy do obce Huty sme sa peši prešli na Oblazy, kde si žiaci prezreli mlyn, technické vybavenie a rekonštrukciu...
30.05.2019

Exkurzia na Oravský hrad

28. mája 2019 sa počas maturitných skúšok zúčastnili žiaci I.C a III.C exkurzie na Oravský hrad. Prezreli sme si jednotlivé expozície, zoznámili sme sa históriou hradu, faunou a flórou Oravy.
30.05.2019

Kurz na ochranu života a zdravia

Dňa 27.mája 2019 sa žiaci II.B a III.C triedy zúčastnili účelového cvičenia a kurzu na ochranu života a zdravia. Za priaznivého počasia sme sa ráno presunuli z areálu školy na Štrbské pleso. Odtiaľ sme pokračovali po...
30.05.2019

Exkurzia vo firme Komterm Nižná, MTS Krivá

Dňa 27.5.2019 sa žiaci I.C. triedy zúčastnili exkurzie v teplárni KOMTERM Nižná a.s.,k de si mohli prezrieť a byť oboznámení s činnosťou teplárne na biomasu. Zaujímavosťou je, že tepláreň súčasne vyrába aj...
30.05.2019

Deň poľa Liptovský Ondrej

Dňa 23.5. 2019 sa uskutočnila exkurzia do Liptovského Ondreja, kde bola výstava poľnohospodárskej techniky zameranej na krmoviny. Súčasťou bolo predvádzanie techniky pri zbere krmovín. Výstavy sa zúčastnili žiaci...
30.05.2019

DEŇ LESOV 2019

Dňa 21. mája 2019 sa konal na námestí mesta Tvrdošín už siedmy ročník DŇA LESOV, ktorý pre žiakov základných škôl zorganizovala STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA TVRDOŠÍN spolu s...
21.05.2019

Rozlúčka s našou IV.C

So smútkom oznamujemwe, že v piatok sme posledný deň v školských laviciach strávili so IV.C triedou a budeme nám za nimi smutno. Prajeme im, aby im vyšlo aj posledné skúšanie sa v teoretickej časti maturitnej...
20.05.2019

Medzinárodná súťaž žiakov Opravár junior 2019 Nové Mesto na Morave

Traja žiaci SOŠ - lesníckej v Tvrdošíne učebného odboru mechanik opravár, lesné stroje a zariadenia, pod vedením MOV Bc. Medveckého a Bc. Kráľa, JURAJ JAGELKA, TOMÁŠ RANDIAK  MARTIN ONDREK si v...
20.05.2019