Aktuálne informácie

Svetový deň boja proti AIDS

Prvý december bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň boja proti AIDS. Pri tejto príležitosti sme počas vyučovacích hodín robili rôzne, kvízy, vedomostné súťaže, hry a najmä sme sa rozprávali. Cieľom bolo demonštrovať solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS, zamerať pozornosť našich žiakov na túto problematiku a s ňou súvisiacu ja diskrimináciu.Prevencia naďalej zostáva jedinou možnosťou, ako je možné šíreniu HIV zabrániť.


24231897_1958276131097468_8124367553596780383_n.jpg24294255_1958291404429274_182854106452738374_n.jpg24296677_1958276137764134_4154963710762581489_n.jpg24301369_1958276144430800_5835771775353381361_n.jpg