Aktuálne informácie

Okresné kolo v cezpoľnom behu

Dňa 28.9.2017 sa družstvo žiakov našej školy zúčastnilo okresného kola v cezpoľnom behu. Za pekného slnečného počasia na trati v Zuberci absolvovali kilometrový okruh krát , plus 500 metrov spolu 4,5 kilometra. Školu...
06.10.2017

Začíname s projektovou činnosťou!

03.10.2017

Oznam - zmena rozvrhu hodín

Oznamujeme žiakom všetkých tried SOŠL v Tvrdošíne,  že od 2.10.2017 došlo k zmene v rozvrhu hodín.  Aktuálny rozvrh hodín nájdete v elektronickej žiackej knižke po prihlásení sa na stranke...
29.09.2017

Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK č.03/2017/OŠaŠ

19.09.2017

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Začali sme veľmi optimisticky napriek pochmúrnemu počasiu, ktoré nechcelo dovoliť slnečným lúčom prehriať náš veľký deň.V úvodnom slove oboznámil pán riaditeľ našich zverencov s chodom a základnými...
06.09.2017

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 26.8.2017 nás opustila naša kolegynka Mgr. Erika Regulyová. Rozlúčka s našou drahou kolegyňou bude dňa 30.08.2017 o 14:30 hodine v Nižnej. Sladko spinkaj!
28.08.2017

Radostná správa: ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018 bude slávnostne otvorený 04. 09. 2017 o 8.30 hod.

Školský rok 2017/2018 bude slávnostne otvorení 04. 09. 2017  o 8.30 hod. na školskom dvore SOŠ lesníckej. Tešíme sa na oddýchnutých žiakov a zvlášť na našich nových žiakov.
17.08.2017

Hurá! Máme novú "L- ku". Poďakovanie

Poďakovanie. Dňa 17. júla 2017 sme zažili významnú udalosť, ktorou bolo prevzatie novučičkého lesného kolesového traktora LKT 81 ITL. Pre zamestnancov školy, ale hlavne pre žiakov školy prináša tento nový stroj so...
17.08.2017