Aktuálne informácie

Exkurzia vo firme Komterm Nižná, MTS Krivá

Dňa 27.5.2019 sa žiaci I.C. triedy zúčastnili exkurzie v teplárni KOMTERM Nižná a.s.,k de si mohli prezrieť a byť oboznámení s činnosťou teplárne na biomasu. Zaujímavosťou je, že tepláreň súčasne vyrába aj...
30.05.2019

Deň poľa Liptovský Ondrej

Dňa 23.5. 2019 sa uskutočnila exkurzia do Liptovského Ondreja, kde bola výstava poľnohospodárskej techniky zameranej na krmoviny. Súčasťou bolo predvádzanie techniky pri zbere krmovín. Výstavy sa zúčastnili žiaci...
30.05.2019

DEŇ LESOV 2019

Dňa 21. mája 2019 sa konal na námestí mesta Tvrdošín už siedmy ročník DŇA LESOV, ktorý pre žiakov základných škôl zorganizovala STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA TVRDOŠÍN spolu s...
21.05.2019

Rozlúčka s našou IV.C

So smútkom oznamujemwe, že v piatok sme posledný deň v školských laviciach strávili so IV.C triedou a budeme nám za nimi smutno. Prajeme im, aby im vyšlo aj posledné skúšanie sa v teoretickej časti maturitnej...
20.05.2019

Medzinárodná súťaž žiakov Opravár junior 2019 Nové Mesto na Morave

Traja žiaci SOŠ - lesníckej v Tvrdošíne učebného odboru mechanik opravár, lesné stroje a zariadenia, pod vedením MOV Bc. Medveckého a Bc. Kráľa, JURAJ JAGELKA, TOMÁŠ RANDIAK  MARTIN ONDREK si v...
20.05.2019

Odborná exkurzia v podniku LKT Trstená

Dňa 17.5. 2018 žiaci II.A odbor mechanik opravár boli na odbornej exkurzii v LKT TRstaná. Videli výrobný postup lesného kolesového traktora. Mali možnosť vidieť jednotlivé časti LKT a dozvedieť sa novinky z oblasti technického vybavenia.
17.05.2019

Školské kolo súťaže LET´S TEST YOUR ENGLISH RESULTS

Výsledky školského kola súťaže LET´S TEST YOUR ENGLISH RESULTS pod taktovkou pani učiteľky Marcelky Čaklošovej: 1st category1st place Šimon Smolár2nd place Matej Maxoň3rd place Lukáš Marmoľ 2nd category1st place...
17.05.2019

Deň Európy

EUROPE DIRECT TRSTENÁInformačné centrum EUROPE DIRECT Trstená patrí do celoeurópskej siete informačných centier pod jednotným názvom EUROPE DIRECT. Prevádzkovateľom tohto informačného centra je občianske združenie V.I.A.C....
14.05.2019