Aktuálne informácie

Finančná gramotnosť

Dňa 17.10. 2018 sa študenti III.C triedy zúčastnili prednášky pod názvom Finančná gramotnosť, ktorú prednášal p. Lehotský zo spoločnosti OVB.Študenti sa dozvedeli informácie ako naplánovať svoje...
19.10.2018

Okresné kolo vo futsale

Dňa 16.10.2018 sa uskutočnilo okresné kolo žiakov stredných škôl vo futsale. Turnaj sa hral v telocvični Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej. Za účasti štyroch stredných škôl sa hrali zápasy systémom...
19.10.2018

Prednáška - Finančná gramotnosť

Dňa 15.10. 2018 sa študenti 4.C triedy zúčastnili prednášky pod názvom Finančná gramotnosť, ktorú prednášal p. Lehotský zo spoločnosti OVB.Študenti sa dozvedeli nové informácie v súvislosti s...
15.10.2018

Projekt Erasmus + Nemecko

Boli sme v Nemecku na stáži v rámci projektu Erasmus+ od 23. októbra do 7. novembra 2018. Stáže sa zúčastnili piati žiaci triedy III.A odbor mechanizátor lesnej výroby. Firma, ktorá zabezpečovala našu prax a spoznávanie...
15.10.2018

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 16.10. 2018

Riaditeľ školy pozýva žiakov deviatych ročníkov, výchovných poradcov, vyučujúcich, rodičov žiakov a ostatných záujemcov na: DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ktorý sa uskutoční 16. októbra 2018od 12.00 do 17.00...
09.10.2018

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO PRE UČITEĽA ANGLICKÉHO JAZYKA

Voľné pracovné miesto Riaditeľ školy v zmysle § 6 Zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a § 11a Zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch o z n...
08.10.2018

Okresné kolo v cezpoľnom behu

Dňa 2.10.2018 sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu v Zuberci. Za stáleho dažďa naši žiaci previedli veľmi dobrý výkon .Ako škola sme skončili na druhom mieste za SŠ Nižná. V jednotlivcoch skončil : Michal...
03.10.2018

Účelové cvičenie

Dňa 27. 09. 2018 sa konalo účelové cvičenie pre I.A triedu. Vedúci účelového cvičenia Mgr. Ivan Šula pochválil triedu za prístup a zaangažovanosť na cvičení.
02.10.2018