Aktuálne informácie

exkurzia vo firme Javys a.s.

Exkurzia vo firme JAVYS a. s.Dňa 13.marca 2019 sa žiaci I.A a I.C zúčastnili odbornej exkurzie vo firme JAVYS a. s. ( Jadrová a vyraďovacia spoločnosť ) v Mochovciach, kde sa vykonáva likvidácia jadrového odpadu. Boli premietnuté...
14.03.2019

Žiaci základných škôl, tešíme sa na Vás

Ponúkame Vám do pozornosti štvorročné odbory: mechanik strojov a zariadení mechanizácia poľnohospodárstva Príďte medzi nás  
27.02.2019

Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja

Dňa 26. 02. 2019 odbor školstva a športu ŽSK vyhlásil 11. ročník  šachovej súťaže pre žiakov stredných odborných škôl a prijímateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.  Z...
27.02.2019

Erasmus+ Šternberg pre odbor mechanik strojov a zariadení

V dňoch 10.2.2019 až 22.2 2019 sa piati študenti SOŠ lesníckej s pánom Ing. P. Záchemským zúčastnili stáže v ČR na SOŠ lesníctva a stojárstva v Šternberku. Študenti získavali potrebné...
27.02.2019

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 11. - 15. 2. 2019 sa naši žiaci 1. ročníka zúčastnili výchovno výcvikového lyžiarskeho kurzu. Za výborných snehových podmienok sa kurz uskutočnil na svahoch v Zuberci , kde boli rozdelení do skupiny snowbordistov a...
18.02.2019

Vzdelávame sa, vzdelávate sa, vzdelávajú sa

V piatok 15. 02. 2019 do školy zavítali zástupcovia Slovenského národného strediska pre ľudské práva.  Témy ktoré predstavili žiakom a učiteľom boli: Nebezpečenstvá extrémizmu a rasizmu pre...
15.02.2019

značka HUSQVARNA

Dňa 14. 02. 2019 sa v našej škole prezentovala firma Husqvarna. Prednášky sa zúčastnili žiaci III.C, II.C, II.A triedy. O novinkách v oblasti konštrukcie a údržby motorových píl značky Husquarna žiakov informoval...
15.02.2019

Prednáška o trestnoprávnej zodpovednosti

Prednáška o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže a bezpečný internet sa konala dňa 7.2. 2019 v zasadačke školy. Prednášky sa zúčastnili triedy I.B a I.A. Prednášku viedol kapitán Mgr. Tibor...
08.02.2019