Aktuálne informácie

Svetový deň boja proti AIDS

Prvý december bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň boja proti AIDS. Pri tejto príležitosti sme počas vyučovacích hodín robili rôzne, kvízy, vedomostné súťaže, hry a najmä...
08.12.2017

Anglické divadelné predstavenie HEROES (Hrdinovia)

Anglické divadelné predstavenie HEROES (Hrdinovia) Žiaci tretieho a štvrtého ročníka študijných odborov sa zúčastnili anglického predstavenia, ktoré sa konalo dňa 30.11.2017 v Kine Javor v Tvrdošíne. Hrdinovia...
08.12.2017

SOŠ - Lesnícka zverejňuje zámer priameho predaja majetku

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín/ ďalej vyhlasovateľ/podľa zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyššíchúzemných celkov v platnom znení   zverejňuje zámer priameho...
05.12.2017

Na návšteve u Jozefa Cígera Hronského v Martine

Na návšteve u Jozefa Cígera Hronského v Martine... Reč je o DomeJozefa Cígera Hronského, významného slovenského spisovateľa, ktorý navštívilidňa 01.12.2017 aj naši študenti – 3.C a 4.C. Dom...
04.12.2017

Zámer a podmienky predaja majetku Žilinského samosprávneho kraja

Zámer a podmienky predaja majetku Žilinského samosprávneho kraja Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín (ďalej len „vyhlasovateľ“) zverejňuje zámer a podmienky predaja svojho...
01.12.2017

Ži zdravo

Zdravý životný štýl je téma, o ktorej sa veľa hovorí... preto aj naša škola podnikla aktivity súvisiaces problematikou zdravého spôsobu života. V priebehu mesiaca november sa v škole uskutočnilaanketa...
29.11.2017

Prednáška o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže

Dňa 22.11.2017 sa uskutočnila na našej škole prednáška o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže.Prednášajúci kpt. Tibor Šándor z PZ Dolný Kubín rozobral so študentami právne predpisy...
28.11.2017

1. kolo vedomostného kvízu o ľudských právach

Dňa 24.11.2017 sme začali 1. kolo vedomostného kvízu o ľudských právach vo všetkých triedach, ktoré sme mali na teoretickom vyučovaní. na tému Vedomostnému kvízu predchádzali rôzne prednášky...
28.11.2017