Aktuálne informácie

Medzinárodná súťaž žiakov Opravář Junior 2017

V dňoch 17.-18.05.2017 sa uskutočnila medzinárodná súťaž žiakov Opravář Junior 2017 so zameraním na opravu lesných strojov a zariadení, v Kroměříži /ČR/.Našu školu reprezentovali žiaci III.B triedy Michal Balún,...
26.05.2017

Účelové cvičenie

V dňoch 22. a 23. mája sa zúčastnili žiaci 1.B a 2.C účelového cvičenia, ktoré prebiehalo v okolí mesta a školy. Za priaznivého počasia žiaci plnili jednotlivé disciplíny podľa vopred pripraveného plánu,...
25.05.2017

Odborná prednáška o vplyve alkoholu a návykovách látkach

Dňa 24.5.2017 sa zúčastnili triedy 1.B a 1.C obornej prednášky o vplyve alkoholu a návykovách látkach na človeka. Prednášky viedli p. Šálková a p.Zumriková z CPPPaP  v Trstenej. Žiaci sa aktívne...
24.05.2017

Ústne maturitné skúšky

Rozbehli sme sa aj my v maturitnom kolotoči od 22.5.-23.5.2017, maturovalo 27 žiakov z predmetov slovenský jazyk a literatúra, nemecký, anglický jazyk a teoretická časť odbornej zložky. Všetci naši zverenci obstáli pri...
24.05.2017

Kurz na ochranu života a zdravia

23.mája sa žiaci 3.B zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia. Kurz sa uskutočnil podľa plánu školy a žiaci tým ukončili kompletný program 3 dňového kurzu. Celý deň prebiehal v okolí obce Huty a Veľké Borové....
24.05.2017

Úsmev ako dar

V dňoch 12.5. až 14.5. 2017 sa konal 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky " jeden deň úsmevu  pre detí z detských domovov." Do tejto akcie sa zapojila aj naša škola a pod vedením Mgr. Ivety Brišovej  sme zorganizovali...
18.05.2017

DEŇ LESOV

Dňa 17. mája 2017 sa konal na námestí mesta Tvrdošín už piaty ročník DŇA LESOV, ktorý pre žiakov základných škôl zorganizovala STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA TVRDOŠÍN spolu s...
18.05.2017

Súťaž žiakov v anglickom jazyku

Počas mesiaca apríl prebehla v našej škole súťaž žiakov v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnili žiaci 1.B, 2.A, 1.C a 2.C triedy. Súťažiaci si počas 45-tich minút lámali hlavy nad písomnými úlohami z...
18.05.2017