Aktuálne informácie

Futsal žiakov

Futsal žiakov SŠDňa 15.10.2019 sa konalo okresné kolo žiakov SŠ vo futsale v telocvični GMH v Trstenej. Turnaja sa zúčastnilo 5 škôl, usporiadateľ GMH Trstená, SŠ Tvrdošín, SŠ Nižná, Gymnázium...
17.10.2019

Literárna exkurzia Tajov a Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica

Literárna exkurzia Tajov a Štátna vedecká knižnica Banská BystricaV stredu 16. 10. 2019 sme sa spolu s našimi prvákmi a štvrtákmi (I.B,C a IV.C) vybrali po stopách J. G. Tajovského do jeho rodného Tajova. V dome...
17.10.2019

Cezhraničná mobilita žiakov partnerských škôl

V rámci cezhraničnej spolupráce partnerských škôl sa naša škola zapojila do projektu Interreg spolu s partnerskou školou Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. Cieľom je...
10.10.2019

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí sa na našej škole konal 9.10. 2019.  Žiaci mali možnosť vidieť priestory školy, získať informácie o študijných a učebných odboroch od rovesníkov, ako aj od vedenia školy. Mohli si...
10.10.2019

Európsky deň jazykov

Nezabudli sme na Európsky deň jazykov, ale chceme ho prepojiť s Svetovým dňom zdravej (10.11.2019) a Medzinárodným dňom tolerancie (16.11.2019) a prípravy na akciu Ochutnaj to najzdravšie z Európy sú v plnom prúde!...
09.10.2019

Účelové cvičenie

Dňa 1.10.2019 sa žiaci I.A a II.A triedy zúčastnili účelového cvičenia. Trasa účelového cvičenia bola zvolená v Roháčoch okolo Roháčskych plies a vodopádu. Žiaci okrem povinnej náplne účelového cvičenia...
03.10.2019

Okresné kolo v cezpoľnom behu

Dňa 26. 9. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu. V biatlonovom areáli v Zuberci na 4 km trati našu školu reprezentovali Tomáš Fidrik 3.B, Matúš Hajdúk 2.C a Filip Kocúr 2.C. Najlepšie sa umiestnil...
03.10.2019

Literárna a výtvarná súťaž "Môj starý rodič a ja "

Riaditeľ SOŠ lesníckej vyhlasuje literárnu a výtvarnú súťaž na tému Môj starý rodič a ja   Kreslite, maľujte, najmä tvorte, kreativite sa medze nekladú, všetky Vaše príspevky doručte...
03.10.2019