Aktuálne informácie

Literárna a výtvarná súťaž "Môj starý rodič a ja "

Riaditeľ SOŠ lesníckej vyhlasuje literárnu a výtvarnú súťaž na tému Môj starý rodič a ja   Kreslite, maľujte, najmä tvorte, kreativite sa medze nekladú, všetky Vaše príspevky doručte...
03.10.2019

Deň otvorených dverí

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 08.10. 2019 Riaditeľ školy pozýva žiakov deviatych ročníkov, výchovných poradcov, vyučujúcich, rodičov žiakov a ostatných záujemcov na:DEŇ OTVORENÝCH DVERÍktorý sa...
01.10.2019

1. október - Medzinárodný deň starších

V dnešný krásny jeseňou v plnom rozkvete prevoňaný deň skláňame sa v úcte pred striebristými rokmi, ktoré sú nemalým prínosom pre nás. Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý...
01.10.2019

Oznam o otvorení kurzu poľovníctva

Slovenská poľovnícka komoraorganizačná zložkaObvodná poľovnícka komora Tvrdošín Medvedzie 135, 02744 Tvrdošín V Tvrdošíne 24.09.2019 O Z N A M Obvodná poľovnícka komora v Tvrdošíne v...
24.09.2019

Filmové predstavenie: Kto je ďalší?

Dňa 18. 09. 2019 sa žiaci I.C, I.B, I,A, II.A, III.B triedy zúčastnili filmového predstavenia" Kto je ďalší" zameraného na problematiku kyberšikany a jej dopadov.
19.09.2019

Strelecká súťaž v Bijacovciach

Dňa 07.09.2019 sa v Bijacovciach konal Deň sv. Huberta, v rámci ktorého sa konala súťaž v streľbe z malokalibrovky na vzdialenosť 50m. Strieľalo sa na terče líška v ľahu, srnec o pevnú oporu, kamzík o voľnú oporu, diviak z voľnej...
19.09.2019

Účelové cvičenie

Dňa 12.09.2019 sa žiaci I.B, I.C, II.C, III.B triedy zúčastnili účelového cvičenia. Trasa účelového cvičenia bola zvolená v Roháčoch okolo roháčskych plies a vodopádu. Žiaci okrem povinnej náplne...
16.09.2019

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 02/2019/OŠaŠ

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho krajač. 02/2019/OŠaŠ Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského...
06.09.2019