Aktuálne informácie

Pozor! Oznam pre ŽIAKOV- začíname so samoštúdiom prostredníctvom Edupage

Na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach začíname od 16.03.2020 vyučovanie formou samoštúdia žiakov...
17.03.2020

Aktuálne informácie pre žiakov a zamestnancov školy

Riaditeľ školy týmto informuje zamestnancov školy, žiakov školy a ich zákonných zástupcov, ako aj návštevníkov našej webovej stránky o aktuálnom stave prijímaných opatrení k zamedzeniu...
13.03.2020

Pozor! Nebude prebiehať vyučovanie od 12.3. do 16.3.2020

V súvislosti s novým vývojom situácie na Slovensku riaditeľ SOŠ-L v Tvrdošíne oznamuje žiakom školy, že v dňoch  od 12.marca  do 16. marca  2020 nebude prebiehať  vyučovanie. Toto nariadenie vyplýva  z...
11.03.2020

Odborná prednáška na tému PRÍRODE BLÍZKE HOSPODÁRENIE V SMREČINÁCH

Dňa 04.03. 2020 sa uskutočnila v zasadačke školy odborná prednáška pre neštátnych majiteľov lesa a našich žiakov lesníckych odborov o Prírode blízkom hospodárení v smrečinách. Prednáška sa...
06.03.2020

Súťaž v anglickom jazyku „LET´S TEST YOUR ENGLISH“

Súťaž v anglickom jazyku „LET´S TEST YOUR ENGLISH“ na Strednej odbornej škole Tvrdošín Termín konania: 17.02.2020, 21.02.2020 – oficiálny termín.V tomto školskom roku sa konal už druhý ročník. Je to...
04.03.2020

Súťažili sme v Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

V dňoch 20.2-21.2. 2020 sa v Prešove uskutočnil 3. ročník celoštátnej súťaže BOZP pre žiakov stredných odborných škôl s názvom ,,Bezpečné dni v práci“. Súťaž prebiehala v štyroch...
24.02.2020

Družobná škola z Trutnova

Dňa 19.02. 2020 nás navštívili zástupci družobnej strednej odbornej školy Lesníckej akadémie Trutnov, ktorí ponúkajú každoročne našim absolventom možnosť pokračovať v štúdiu na ich škole s...
20.02.2020

Rovesníci rovesníkom o problematike šikany a kyberšikany

Dňa 18.02. 2020 našu školu navštívili tri atraktívne dievčatá- študentky Strednej odbornej školy podnikania a služieb Námestovo, ktoré našim žiakom prvých ročníkov rozprávali o súčastnom...
18.02.2020