Aktuálne informácie

Študenti zhotovili.....vandali zničili....

V októbri 2014 bol verejnosti odovzdaný náučný chodník v oddychovej zóne mesta, v časti okolo Galérie Márie Medveckej. V rámci Enviroprojektu študenti a majstri odborného výcviku SOŠ lesníckej v...
06.02.2015

Prednáška pre žiakov ZŠ: Les ako ho nepoznáme

Dňa 4. 4. 2015 sme navštívili ZŠ v Sihelnom, kde sme mali prednášku hravou formou na tému Les ako ho nepoznáme. Prednášky sa zúčastnili žiaci 2., 3., 4. ročníkov. Pán Ing. Žák robil fotografa a žiaci z...
06.02.2015

Deň otvorených dverí - Technická univerzita Zvolen

Dňa 28. 01. 2015 sa študenti 2.C a 4.C triedy študijného odboru OLT zúčastnili Dňa otvorených dverí na Technickej univerzite vo Zvolene. Vedenie lesníckej fakulty TU Zvolen oboznámilo študentov stredných škôl so...
30.01.2015

Vianočná akadémia

Predvianočný čas trávia študenti v školách rôznymi spôsobmi. Naša škola, pri príležitosti osláv najkrajších sviatkov v roku, zorganizovala Vianočnú akadémiu 2014. V piatok 19. decembra 2014...
29.12.2014

Príjemné prežitie vianočných sviatkov želáme našim študentom, ich rodičom, všetkým absolventom a priateľom...

19.12.2014

Exkurzia - Výskumná stanica v Krivej

Dňa 11. 12. 2014 sa žiaci 1. C triedy zúčastnili exkurzie na Výskumnej stanici v Krivej. Žiaci si prezreli plochy, na ktorých sa pestujú šľachtené odrody vŕby. Žiaci boli oboznámení s pracovným postupom pestovania...
16.12.2014

Exkurzia - Mechanizovaný drevosklad

Dňa 16. 12. 2014 sa uskutočnila exkurzia žiakov 3. C triedy v  mechanizovanom drevosklade v Oravskom Podzámku.
16.12.2014

Exkurzia - Semenoles Liptovský Hrádok

Dňa 12.12. 2014 sa trieda II.C zúčastnila exkurzie v Semenolese v Liptovskom Hrádku. Dozvedeli sme, sa ako sa lúštia a uskladňujú semená lesných drevín. Videli sme techniku a technologický postup pri lúštení...
15.12.2014