Aktuálne informácie

Exkurzia - Agro salón Nitra

V piatok dňa 27. 3. 2015 sa žiaci odborov AGRO a MP zúčastnili výstavy AGRO SALÓN NITRA.  
30.03.2015

Mobilitný projekt v Bzenci

V dňoch od 16. 03. do 29. 03. 2015 žiaci z 3.A triedy absolvovali mobilitný projekt na pôde Strednej školy gastronomie hotelnictva a lesnictva v Bzenci, ktorý bol zameraný na zvyšovanie ich odbornej a vedomostnej úrovne a kompetencií pri...
30.03.2015

Medzinárodná stáž v Integrovanej strednej škole Vysoké nad Jizerou

V dňoch 2. až 15. marca 2015 šesť žiakov 2. ročníka učebného odboru mechanizátor lesnej výroby absolvovalo zahraničnú stáž v partnerskej škole vo Vysokém nad Jizerou v ČR. Učitelia z predmetových komisií...
27.03.2015

Prednáška Podkôrny hmyz

Dňa 24.03. 2015 sa žiaci našej školy z I.C, II.C a II.A zúčastnili prednášky pána Ing. J. Herúda z OZ Námestovo na tému Integrovaná ochrana lesa, kde sa od odborníka, ktorý je nielen teoretik, ale hlavne praktik...
25.03.2015

Exkurzia Vyšné Hágy a Liptovský Hrádok

Dňa 18. 3. 2015 sa uskutočnila exkurzia 1.A a 3.C triedy do Vyšných Hágov. Cieľom exkurzie bolo priblížiť našim žiakom prácu harvestora a VKS. Študenti si tiež mohli pozrieť sortimentáciu dreva. Exkurzia pokračovala na píle v...
22.03.2015

Nadstavbové štúdium - Milí absolventi, v prípade záujmu o nadstavbové štúdium nás čo najskôr kontaktujte!...

Kontaktujte nás na týchto telefónnych číslach. Ďakujeme.   Zástupca riaditeľa školyIng. Renáta RendekováTelefón : 043/5309315 SekretariátBc. Katarína KožienkováTelefón: 043/5309311
22.03.2015

Exkurzia v Liptovskom Hrádku

Dňa 17. 3. 2015 sa uskutočnila špecializovaná tématická exkurzia do najväčšej píly na Slovensku - Rettenmeier Tatra Timber v Liptovskom Hrádku. Exkurzie sa zúčastnili žiaci 2.B a 3.C triedy. Počas návštevy za...
20.03.2015

Medzinárodná návšteva zo Srbska

V dňoch 11. – 13. marca 2015 našu školu navštívili zástupcovia Druhej technickej školy z Kragujevaca v Srbsku, jej riaditeľ Dragan Paunič, zástupca riaditeľa George Gojič a Milomirka Tošič. Cieľom pracovnej návštevy...
17.03.2015