Aktuálne informácie

Pokyny riaditeľa školy žiakom k dištančnému vzdelávaniu!!!

Pokyny riaditeľa školy na obdobie dištančného vzdelávania Riaditeľ školy pre zjednotenie postupu dištančného vzdelávania vydáva nasledovné pokyny, ktoré sú záväzné pre...
18.10.2020

Pokyny pre žiakov školy – vybavenie potrebných záležitostí

  Pre žiakov školy určujem nasledovné termíny na vybavenie potrebných záležitostí (zobratie pracovných odevov zo šatní odborného výcviku, učebníc, materiálov,ostatných vecí z...
13.10.2020

Október - mesiac úcty k starším

Milí naši žiaci, nezabudnime, že sme predovšetkým ľudia a  všímajme si starších- podajme pomocnú ruku, úsmev a hlavne čas:   :)
13.10.2020

POZOR! Opäť prerušenie vyučovania do odvolania

Dňom 12.10. 2020 žiaci ostávajú doma a prechádzame na dištančné vzdelávanie. Upozorňujeme žiakov sledovať edupage a vykonávať zadané úlohy jednotlivými vyučujúcimi.
11.10.2020

Výzva Žilinského samosprávneho kraja SPOMAĽME ŠÍRENIE COVID 19

Výzva Žilinského samosprávneho kraja SPOMAĽME ŠÍRENIE COVID 19
19.09.2020

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/21

Milí naši žiaci a prváci zvlášť, vítame Vás na pôde školy a prajeme veľa úspechov v štúdiu a príjemných chvíľ v triednych kolektívoch. A hurááá do práce...
03.09.2020

Oznam pre zákonných zástupcov

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu,...
28.08.2020

Oznam a pokyny k začiatku školského roka 2020/2021

O Z N A M Otvorenie školského roka 2020/2021 sa v SOŠ lesníckej Tvrdošín bude konať dňa 2.septembra 2020 ( streda ) so začiatkom o 8,00 hod. Žiaci sa sústredia v príslušných triedach podľa pokynov pedagogických...
25.08.2020