Aktuálne informácie

Účelové cvičenie

Dňa 19. 09. 2018 sa žiaci I.C, triedy  I.B triedy,  III.C  triedy zúčastnili učelového cvičenia. 
20.09.2018

Účelové cvičenie

Dňa 13. 09. 2018 sa žiaci II. A triedy a II.B triedy, 14. 09. 2018 III.A a III.B triedy  zúčastnili učelového cvičenia. Za pekného slnečného počasia žiaci absolvovali túru na Košariskách, časť pohoria Skorušina. Počas presunu...
18.09.2018

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 02/2018/OŠaŠ

07.09.2018

Vyhlásenie doplňovacích volieb zástupcov rodičov do rady školy

07.09.2018

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

A opäť sme v škole... " Tak ako už po mnohé roky, aj tento september sa objavil pre študentov po dvoch najobľúbenejších mesiacoch v roku. “ Tieto slová vystihujú milú slávnosť, ktorou začal nový...
03.09.2018

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: Riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej Medvedzie 135, 027 44...

  OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline, ulica Komenského č. 48, na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej...
27.08.2018

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

Vážení študenti, slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019 bude dňa 3.9.2018 o 8. 00 hodine pred budovou školy.
27.08.2018

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 01/2018/OŠaŠ

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho krajač. 01/2018/OŠaŠ Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a...
06.07.2018